APK keuring

De Algemene Periodieke Keuring (APK) is een in Europa wettelijke verplichte keuring ter bevordering van de verkeersveiligheid en ter bescherming van het milieu. Wij zijn een APK keuringsstation voor personenauto’s en bedrijfsauto’s tot 3500 kg. Wij behandelen auto’s rijdend op diesel, gas en benzine.

 

Wat houdt de APK-keuring in?

  • Keuring volgens wettelijke eisen van de RDW
  • Kwaliteitscontrole slijtage onderdelen
  • Afmelden na goedkeuring (event. afkeur) bij de RDW
  • Extra kosten: Roetmeting (voor dieselauto’s)